Regulament de participare la concursul Molson Coors GBS – Virtual Treasure Hunt @DevCon 2020

24 November 2020 news

Art.1.Partile organizatoare

Organizatorul concursului “Molson Coors GBS – Virtual Treasure Hunt @DevCon 2020” (“Concursul”) este S.C. Catalyst Solutions S.R.L. cu sediul in Str. Pitar Mos nr. 6, et. 2, sector 1, Bucuresti, cu nr. la Registrul Comertului J40/4003/2005, CUI RO 17304500, operator de date cu caracter personal, inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarii de Date cu Caracter Personal nr. 4641.
Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii („Regulamentul”).

Partenerul Organizatorului este Molson Coors Global Business Services S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Sergent Constantin Ghercu 1A, The Bridge, Faza II/Cladirea B, sector 6, cu nr. la Registrul Comertului J40/6822/2019, CUI RO36228213.

Art.2. Durata si locul de desfasurare al Concursului

Concursul se va desfasura in perioada 17-27 nov 2020, in cadrul evenimentelor DevCon Web&Mobile Week si DevCon Cybersecurity Week, prin intermediul platformelor https://www.myconnector.ro/virtual/devcon-live–web-mobile-week/431/entrance, https://www.myconnector.ro/virtual/devcon-live–cybersecurity-week/432/entrance care ofera access la concurs din standurile virtuale Molson Coors GBS, si https://360concept.ro/treasure-hunt/molson-coors/.

Art. 3. Drept de participare

Concursul este deschis oricarei persoane fizice avand domiciliul in Romania („Participantii”).
Angajatii companiilor Catalyst Solutions S.R.L., Molson Coors Global Business Services S.R.L., respectiv Hipo Digital S.R.L. nu au dreptul de a participa la Concurs.

Art. 4. Regulamentul oficial al Concursului

Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit, la cerere, pe intreaga durata a Concursului, dupa cum urmeaza:
• În urma unei solicitari prin email la adresa contact@devtalks.ro de luni pana vineri intre orele 9:00-18:00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale)
• În urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Bucuresti, Str. Pitar Mos, nr. 6, et. 2, sector 1, Bucuresti.
• In urma accesarii link-ului www.devtalks.ro/concursMolsonCoors2020.

Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea Regulamentului şi acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice pe pagina www.devtalks.ro/concursMolsonCoors2020.

Art. 5. Mecanismul de desfasurare al Concursului

Pentru a participa la Concurs, utilizatorii trebuie sa parcurga urmatoarele etape:
1) Sa acceseze concursul prin intermediul platformelor https://www.myconnector.ro/virtual/devcon-live–web-mobile-week/431/entrance, https://www.myconnector.ro/virtual/devcon-live–cybersecurity-week/432/entrance care ofera access la concurs din standurile virtuale Molson Coors GBS, si https://360concept.ro/treasure-hunt/molson-coors/
2) Sa parcurga turul virtual din cadrul concursului pentru a gasi indiciile marcate de organizatori, semnalizate prin simboluri virtuale.
3) Sa se inscrie in concurs folosind codul unic generat prin https://360concept.ro/treasure-hunt/molson-coors/ in momentul finalizarii concursului, daca peste 70% dintre indicii au fost descoperite, impreuna cu datele personale, pe care le pot trimite organizatorilor prin chat-ul de la standul virtual din cadrul DevCon Web&Mobile Week, respective DevCon Cybersecurity Week;
3) In cadrul competitiei desfasurate sa foloseasca numele si prenumele reale, pentru a putea fi identificati in baza unui act de identitate valid;
4) Sa faca dovada castigarii premiului, prin punerea la dispozitia Organizatorului si a Partenerului Concursului a unui act de identitate valid, care sa ateste faptul ca datele incluse in platforma concursului (Nume, Prenume) corespund cu datele sale de identificare, respectiv prin comunicarea unei adrese de e-mail valide prin care sa fie communicate informatiile privind ridicarea premiului.

Utilizarea unui nickname / porecla in loc de nume complet, a numelui incomplet, sau a unei adrese de e-mail fictive sau care nu apartine persoanei inregistrate, poate duce la anularea participarii persoanei la acest concurs in cazul in care acestea impiedica identificarea sau contactarea castigatorului

Art.6 Desemnarea castigatorilor

Toti participantii care au inscris in concurs codul unic generat in momentul finalizarii concursului cu peste 70% indicii descoperite, vor intra automat in tragerea la sorti pentru extragerea castigatorilor, realizata de Organizator dupa incheierea DevCon Cybersecurity Week. Tragerea la sorti si numele castigatorilor vor fi inregistrate in timp real prin intermediul unei filmari.
Se vor efectua 2 trageri la sorti pentru extragerea castigatorilor, una pentru participantii din cadrul DevCon Web&Mobile Week si una pentru participantii din cadrul DevCon Cybersecurity Week.
Validarea castigatorilor se va face ulterior si va consta in verificarea numelui complet, respectiv a adresei de e-mail furnizata Organizatorului.

Art.7. Premiile si acordarea acestora

7.1 Premii
In cadrul Concursului se vor acorda 2 premii constand in 2 boxe portabile JBL, una pentru castigatorul extras din cadrul DevCon Web&Mobile Week si una pentru castigatorul extras din cadrul DevCon Cybersecurity Week.
Premiile nu sunt transferabile sau inlocuibile. Nu se ofera contravaloarea premiului in locul acestuia.
7.2 Acordarea premiilor
Castigatorii vor fi contactati prin e-mail dupa incheierea DevCon Cybersecurity Week. Premiile vor fi expediate prin curier la adresele indicate de catre castigatori, pe teritoriul Romaniei.

Art. 8. Conditii de validare

8.1. Conditii de validare a participarii
Pentru ca participarea sa fie valida trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
• Participantii sa trimita Organizatorului codul unic generat la finalizarea concursului, daca peste 70% dintre indicii au fost descoperite, impreuna cu datele personale, prin intermediul chat-ul de la standul virtual;
• Participantii sa respecte conditiile de participare la concurs de la art. 3

8.2. Conditii de validare a castigatorilor
Castigatorii concursului vor fi validati daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
• Indeplinesc conditiile de participare de la 8.1
• Pot fi contactati prin e-mail pentru validare in termen de 3 zile de la data desemnarii lor ca si castigator, pentru confirmarea datelor cu care s-au inscris in concurs (nume si prenume din actul de identitate, adresa e-mail).

Art. 9. Anularea sau Intreruperea Concursului

Concursul va putea fi anulat sau intrerupt printr-o decizie a Organizatorului sau a Partenerului concursului, cu anuntarea prealabila a participantilor.
In cazul anularii sau intreruperii concursului, din orice motive, Organizatorul si Partenerul nu pot fi obligati la acoperirea de costuri sau daune de orice fel catre participanti.

Art. 10. Limitarea raspunderii

Organizatorul si Partenerul concursului nu îsi asuma responsabilitatea pentru:
• Inscrierile care nu conţin toate campurile obligatorii sau nu permit confirmarea identitatii participantului;
• Inscrierile care conţin informaţii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validitate de la Art. 8;
• Imposibilitatea participantilor de a intra in concurs sau de a il finaliza, din orice motive care includ, fara a se limita la: probleme tehnice ale platformelor, conexiunea la internet, probleme de intelegere a intrebarilor din concurs, intarzieri cu care sunt afisate informatiile si altele;

Art. 11. Prelucrarea datelor personale

Prin participarea la acest concurs se prezuma luarea la cunostintă a regulamentului si consimtamantul participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de catre organizatorul Concursului si Partenerul concursului, în conformitate cu legea 677/2001.
S.C. Catalyst Solutions S.R.L. este înregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 4641 la Registrul de Evidenta a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Tuturor participanţilor la concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opozitie, de a se adresa instanţei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere.
Prin înscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si prenumele, localitatea sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. De asemenea, S.C. Catalyst Solutions S.R.L. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma în date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre S.C. Catalyst Solutions S.R.L. este înregistrata la Registrul de Evidenta a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu nr. 4641.

Art. 12. Forta majora

Pentru scopul acestui Regulament forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Partners