REGULAMENT DE PARTICIPARE LA CONCURSUL GAMIFICATION @DEVTALKS REIMAGINED 2021

9 June 2021 news

Art.1.Partile organizatoare

Organizatorul concursului “Gamification @DevTaks Reimagined 2021” (“Concursul”) este S.C. Catalyst Solutions S.R.L. cu sediul in Str. Pitar Mos nr. 6, et. 2, sector 1, Bucuresti, cu nr. la Registrul Comertului J40/4003/2005, CUI RO 17304500, operator de date cu caracter personal, inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarii de Date cu Caracter Personal nr. 4641.
Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii („Regulamentul”).

Partenerul Organizatorului este SC COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS ROMANIA S.R.L., cu sediul in Calea Turzii, nr. 178K, Cladirea Hexagon, etajele 5 si

6, Cluj-Napoca, cu nr. la Registrul Comertului J12/1345/1998, CUI RO10938454.

 

Art.2. Durata si locul de desfasurare al Concursului

Concursul se va desfasura in perioada 9-11 iunie 2021, in cadrul evenimentului DevTalks Reimagined, prin intermediul platformei https://myconnector.ro/virtual/devtalks-reimagined-2021/725?show.

 

Art. 3. Drept de participare

Concursul este deschis oricarei persoane fizice avand domiciliul in Romania („Participantii”), fiind inregistrat cu un bilet valid la evenimentul DevTalks Reimagined 2021 in platforma MyConnector.
Angajatii companiilor Catalyst Solutions S.R.L., SC COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS ROMANIA S.R.L., respectiv Hipo Digital S.R.L. nu au dreptul de a participa la Concurs.

Art. 4. Regulamentul oficial al Concursului

Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit, la cerere, pe intreaga durata a Concursului, dupa cum urmeaza:
• În urma unei solicitari prin email la adresa contact@devtalks.ro de luni pana vineri intre orele 9:00-18:00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale)
• În urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Bucuresti, Str. Pitar Mos, nr. 6, et. 2, sector 1, Bucuresti.

Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea Regulamentului şi acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, fără notificare prealabilă în orice moment.

 

Art. 5. Mecanismul de desfasurare al Concursului

Pentru a participa la Concurs, utilizatorii trebuie sa parcurga urmatoarele etape:
1) Sa acceseze platforma https://myconnector.ro/virtual/devtalks-reimagined-2021/725?show in perioada 9-11 iunie 2021 si sa fie inregistrat ca participant al evenimentului.
2) Sa exploreze cat mai multe zone ale evenimentului, puse la dispozitie de Organizator si de partenerii Organizatorului si sa interactioneze activ cu fiecare dintre ele. Fiecarei zone de interactiune ii este asociat un anumit punctaj, in functie de complexitate sau numar de actiuni necesare. Punctajul nu va implica actiuni unice per activitate si se va acorda astfel:

Event Entrance – 10 points

Event Lobby – 10 points

Event Details – 20 points

Event Expo Area – 100 points

Event Booth – 50 points (accessing a partner’s booth)

Event Agenda – 100 points

Event Live Session – 90 points (watching live sessions)

Event Live Session Q&A – 60 points (asking a question on a session)

Event Speakers – 50 points (accessing the event speakers)

Event Attendees – 80 points

Event Chat Message – 40 points (communicate with another attendee)

Event E-posters – 20 points

Event Booth Project – 50 points

Event Partner Room – 60 points (joining a partner’s video room)

Event Business Card Exchange – 70 points

Event Booth Group Chat – 70 points (writing a message on a partner’s booth chat)

3) Sa acumuleze un numar cat mai mare de puncte in urma interactiunii. Castigatorul va fi participantul cu cel mai mare punctaj inregistrat la finalul evenimentului, pe 11 iunie.
4) Sa foloseasca numele si prenumele reale in profilul de participant, pentru a putea fi identificati in baza unui act de identitate valid;
4) Sa faca dovada castigarii premiului, prin punerea la dispozitia Organizatorului si a Partenerului Concursului a unui act de identitate valid, care sa ateste faptul ca datele incluse in platforma concursului (Nume, Prenume) corespund cu datele sale de identificare, respectiv prin comunicarea unei adrese de e-mail valide prin care sa fie communicate informatiile privind ridicarea premiului.

Utilizarea unui nickname / porecla in loc de nume complet, a numelui incomplet, sau a unei adrese de e-mail fictive sau care nu apartine persoanei inregistrate, poate duce la anularea participarii persoanei la acest concurs in cazul in care acestea impiedica identificarea sau contactarea castigatorului

Art.6 Desemnarea castigatorilor

Toti participantii inscrisi in platforma concursului: https://myconnector.ro/virtual/devtalks-reimagined-2021/725?show si care respecta conditiile de validare, vor intra automat in tombola. Anuntarea castigatorului se va face in ultima zi de eveniment, pe 11 iunie, dupa finalizarea programului oficial, prin intermediul unui clip inregistrat.
Validarea castigatorului se va face ulterior si va consta in verificarea numelui complet, respectiv a adresei de e-mail furnizata Organizatorului si a datelor de inregistrare folosite in platforma de eveniment.

Art.7. Premiile si acordarea acestora

7.1 Premii
In cadrul Concursului se va acorda 1 premiu constand in Google Chromecast 4k.
Premiul nu este transferabil sau inlocuibil. Nu se ofera contravaloarea premiului in locul acestuia.
7.2 Acordarea premiului
Castigatorul va fi contactat prin e-mail dupa incheierea evenimentului DevTalks Reimagined, intr-un termen de maxim 5 zile lucratoare. Premiul va fi expediat prin curier la adresa indicata de catre castigator, pe teritoriul Romaniei.

Art. 8. Conditii de validare

8.1. Conditii de validare a participarii
Pentru ca participarea sa fie valida trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
• Participantii sa fie inregistrati in platforma concursului si sa apara in sistemul de gamification, la sectiunea Leaderboard: https://myconnector.ro/virtual/devtalks-reimagined-2021/725?show;
• Participantii sa respecte conditiile de participare la concurs de la art. 3 si 5.

8.2. Conditii de validare a castigatorilor
Castigatorii concursului vor fi validati daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
• Indeplinesc conditiile de participare de la art.8.1.
• Pot fi contactati prin e-mail pentru validare in termen de maxim 5 zile de la data desemnarii lor ca si castigator, pentru confirmarea datelor cu care s-au inscris in concurs (nume si prenume din actul de identitate, adresa e-mail).

Art. 9. Anularea sau Intreruperea Concursului

Concursul va putea fi anulat sau intrerupt printr-o decizie a Organizatorului sau a Partenerului concursului, cu anuntarea prealabila a participantilor.
In cazul anularii sau intreruperii concursului, din orice motive, Organizatorul si Partenerul nu vor fi obligati la acoperirea de costuri sau daune de orice fel suferite de catre participanti.

Art. 10. Limitarea raspunderii

Organizatorul si Partenerul concursului nu îsi asuma responsabilitatea pentru:
• Inscrierile care nu conţin toate campurile obligatorii sau nu permit confirmarea identitatii participantului;
• Inscrierile care conţin informaţii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validitate de la Art. 8;
• Imposibilitatea participantilor de a intra in concurs sau de a il finaliza, din orice motive care includ, fara a se limita la: probleme tehnice ale platformelor, conexiunea la internet, probleme de intelegere a termenilor din concurs sau a conditiilor de participare, intarzieri cu care sunt afisate informatiile si altele;

Art. 11. Prelucrarea datelor personale

Prin participarea la acest concurs se prezuma luarea la cunostintă a regulamentului si consimtamantul participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de catre organizatorul Concursului si Partenerul concursului, în conformitate cu legea 677/2001.
S.C. Catalyst Solutions S.R.L. este înregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 4641 la Registrul de Evidenta a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Tuturor participanţilor la concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opozitie, de a se adresa instanţei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere.
Prin înscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si prenumele, localitatea sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. De asemenea, S.C. Catalyst Solutions S.R.L. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma în date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre S.C. Catalyst Solutions S.R.L. este înregistrata la Registrul de Evidenta a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu nr. 4641.

Art. 12. Forta majora

Pentru scopul acestui Regulament forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 

Partners